« Tagasi

Põlva valla kaasavasse eelarvesse esitati 18 ettepanekut

Põlva valla kaasavasse eelarvesse, mille jaoks on 2020. aastal valla eelarvest eraldatud 50 000 eurot,  sai esitada ettepanekuid 10. – 25. jaanuarini. Esitati 18 ideed 16 erinevalt isikult ja/või organisatsioonilt.
Nii nagu eelmisel, on sellelgi aastal valdav osa ettepanekutest seotud vabaaja veetmise ja sportimisega vabas õhus.

Tähtajaks esitati järgnevad ettepanekud:
1.     Põlva-Saverna mnt äärse kergliiklustee valgustuse rajamine
2.     Sõpruse palliväljak
3.     Sõpruse jalgpalliväravad
4.     Mooste mõisa laste mänguväljaku rajamine
5.     Tänavavalgustuse rajamine
6.     Sõudepaadid Kiidjärve järvele
7.     Karilatsi seltsimaja ehituse I etapp
8.     Välijõusaal
9.     Intsikurmu terviseraja kaasajastamine ning aastaringe hooldus
10.   Nurme ja Kesk tänava vahelise trepi remont
11.   Staadioni hooldustehnika (traktor) ostmise osaline katmine
12.   Rosma vesiveski paisu ja veehoidla rekonstrueerimistööd
13.   Pumptrack Põlvasse!
14.   Laste mänguväljak Vanakülas
15.   Kergliiklustee ehitamine Põlva Metsa tänavale
16.   Peri küla mänguväljak
17.   Peri küla kiigepark
18.   Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjonis, kus hinnatakse ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele.

Hindamise läbinud ettepanekud pannakse volis.ee keskkonnas rahvahääletusele. Hääletada saavad vaid Põlva valla elanikud, kellel on vanust vähemalt 16-aastat. 

Rahvahääletusele minevate ettepanekute sisuline tutvustamine toimub peale hindamiskomisjoni otsust. Jälgige infot Põlva valla kodulehel, Facebooki lehel ja infolehes Põlva Teataja.