« Tagasi

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise äriruumi üürile andmiseks

Üürile antakse Põlva vallas Tilsi külas Külakeskuse (ehitusregistrikood 2422738, katastritunnus 38501:001:0110) hoones kaks ruumi tähtajaga kuni 31.12.2022:

  1. raamatupidamise ruum (20,46 m²) ja
  2. sekretär-asjaajaja ruum (11,76 m2).

Alghinnaks on 50 eurot kuus, osavõtutasu 50 eurot.

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Vallavara äriruumi üürile andmine koos vara nimetusega" hiljemalt 10.02.2020 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
  2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
  3. pakkumise esitaja allkiri;
  4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 10.02.2020 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Osavõtutasu tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001.

Täpsem info Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor, tel 799 9487, mob 516 5864.