« Tagasi

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise vallavara võõrandamiseks

Võõrandamisele läheb Põlva vallale kuuluv korteriomand Jaama tn 77-2, Põlva linn (registriosa number 16369510, katastritunnus 62001:006:0022, 320/1278 mõttelist osa kinnisasjast) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot.

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Vallavara müük koos vara nimetusega" hiljemalt 10.02.2020 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi, elukoht või asukoht;
  2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
  3. pakkumise esitaja allkiri;
  4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument;
  5. pakkuja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress).

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 10.02.2020 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Enampakkumise võitja peab ostusumma tasuma täies ulatuses ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Tagatisraha tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse leping, loetakse lepingujärgse tasu osaks. Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest.

Täpsem info:
Märt Eskor
Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja
tel 799 9487
mob 516 5864