« Tagasi

Üleskutse tublimate esitamiseks

Oodatakse ettepanekuid aasta tervisedendaja või terviseteo ning siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks.

Aasta tervisedendaja või terviseteo kandidaat võib olla üksikisik või organisatsioon.

Kandidaatide esitamisel palub Sotsiaalministeerium teada anda tunnustust vääriva inimese või organisatsiooni nime ja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress) ning saata lühikirjeldus tegevusest, mille eest kandidaat tunnustamist väärib. Tunnustamiseks võib esitada kõiki tublisid inimesi ja organisatsioone, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Tervisedenduse kandidaat tuleks esitada hiljemalt 22. jaanuariks  e-posti aadressil eve.neemsalu@polvamaa.ee.

Siseministeerium tunnustab aga siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid neljas kategoorias:

  • aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm;
  • aasta vabatahtlik merepäästeühing;
  • aasta abipolitseinike rühm;
  • aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja.

Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad on oma kogukonna turvalisuse eestkõnelejad. Nad on inimesed, kes aitavad Eestis turvalisust luua ja hoida. Nende roll turvalise ühiskonna tagamisel on asendamatu.

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu ning esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2020.

Laekunud ettepanekute seast valib hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümme vabatahtlike toetajat ja kolm vabatahtlike rühma, kes tunnustuse pälvivad.

Tunnustatuid õnnitletakse 25. veebruaril toimuval pidulikul vastuvõtul siseministeeriumi suures saalis.