« Tagasi

Uuest aastast sõlmitakse abielusid Põlva Vallavalitsuses

Seoses maavalitsuste kaotamisega saab Põlva Vallavalitsus kui maakonnakeskuse omavalitsus omale ka perekonnaseisuasutuse ülesanded. Nii sõlmitakse Põlva Vallavalitsuses uuest aastast abielusid, registreeritakse sünde, surmi ning lahutusi. 

See muudatus puudutab vaid maakonnakeskuseks olevaid kohalikke omavalitsusi, ülejäänud valdade ja linnade ülesanded jäävad samaks.

Ka senised maavalitsuse ülesanded rahvastiku toimingute alal Põlvamaal võtab üle Põlva vallavalitsus. Ülevõetavate ülesannete hulka kuuluvad  perekonnasündmuse tõendi väljastamine, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, soo muutmise andmete registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu ja elukoha registreerimine.

Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui senini sai nime vahetada kõikides maavalitsustes ja Tallinna perekonnaseisuametis, siis alates uuest aastast saab seda teha ainult neljas kohas: Tartu linnavalitsuses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu linnavalitsuses ja Jõhvi vallavalitsuses. 

Lisaks perekonnaseisutoimingutele on Põlva Vallavalitsusele alates 01.01.2018 lisanduvateks ülesanneteks veel: valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, piirangute seadmine siseveekogudel, nakkushaiguste karantiini kehtestamine, loa andmise otsustamine põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamisel kolmanda riigi isiku poolt ning asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamine.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond võtab seoses maavalitsuste kaotamisega üle rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamise, haldusjärelevalve ning kannete kogumise ja arhiveerimise. Samuti vastutab osakond edaspidi perekonnaseisuametnike koolituste ja eksamite läbiviimise ning perekonnaseisuametnike õiguste andmise eest.

Perekonnaseisutoimingute tegemiseks tuleb pöörduda Põlva Vallavalitsusse aadressil Kesk 15, Põlva.

Perekonnaseisuametniku kontaktid:
Kaia Sillaste
telefon 799 9499
e-post kaia.sillaste@polva.ee

 

Asjaajamisjuhised

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus
teabespetsialist
799 9494