« Tagasi

Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et Valgemetsa külas asuva Varese katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist – 7. veebruarini 2020.

Planeeringuala suurus on 0,45 ha ning see hõlmab Varese katastriüksust. Katastriüksus on hoonestamata, olemas on elektriliitumine. Katastriüksust läbib elektrimaakaabelliin ning avalikult kasutatav Purde tee, mis on ka juurdepääsu teeks katastriüksusele. Planeeringuala asub kogu ulatuses Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala Valgemetsa piiranguvööndis. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 530 m2, lubatud on ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega 9 m ning kaks abihoonet maksimaalse kõrgusega 7 m. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid katastriüksuse piire. Juurdepääsuks katastriüksusele kasutatakse olemasolevat teed.

Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste raamatukogus (Kesk 20, Vastse-Kuuste alevik) või valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.