« Tagasi

Volikogu 16.05.2019 istungilt

TEADET  MUUDETUD  17.05.2019

Volikogu määras Põlva vallas Soesaare külas asuvale liikluspinnale nimeks Ojakalda tee. Teele nime andmine on vajalik aadressi määramiseks viiele krundile, millel lähiaadress puudub.

Volikogu andis loa Trebor Agro OÜ-le Põlva vallas Puskaru külas asuva 19,58 ha suuruse põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks. Trebor Agro OÜ soovib anda omandatava kinnisasja pikaajalisele rendile osaühingule Põlva Agro, kellega on sõlmitud vastavasisuline kokkulepe.

Kehtestati Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis sätestab koerte ja kasside pidamise üldpõhimõtted. 1. juulist 2019 muutub koerte märgistamine kiibistamise teel kohustuslikuks, kasside kiibistamine on soovituslik. Lisandub kohustus registreerida loom Põlva valla lemmikloomaregistris.
Olemasolevad koerad tuleb kiibistada ja registrisse kanda 1. jaanuariks 2020. 

Võimaldamaks kaasava eelarve kasutamist kavandatud mahus (2019. aastal 50 000 eurot) tunnistati menetluse korras kehtetuks tingimus, mis välistab ühes piirkonnas mitme ettepaneku (investeeringu) elluviimise. Näiteks kui on esitatud piirkondadeülene ettepanek, siis samast taotlusvoorust oleks võimalik toetada nendes piirkondades ka mõnda teist ettepanekut, kui raha jätkub. 

Otsustati tasuta võõrandada Põlva vallale Põlva linnas asuv katastriüksus lähiaadressiga Lille tänav T1 ja Puuri külas asuv katastriüksus lähiaadressiga Lille tänav T2, et tagada sealse piirkonna elanikele võimalus liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Põlva Kooli hoolekogusse nimetati Põlva Vallavolikogu esindajaks Kuldar Leis.

Järgmine volikogu istung toimub 20. juunil 2019.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494