Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond annab teada, et kehtestab alates  19. märtsist kuni 1. maini liikluspiirangu   sõidukitele, mille registrimass ületab olenevalt...

Kevadine massipiirang Põlva valla teedel

Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond annab teada, et kehtestab alates  19. märtsist kuni 1. maini liikluspiirangu   sõidukitele, mille registrimass ületab olenevalt...

Kiuma küla üldkoosolek toimub 28. aprillil kell 12.00 Kiuma rahvamajas. Päevakord: Ülevaade 2018 aasta tegevusest. Külavanema valimised. Jooksvad küsimused. ...

Kiuma küla üldkoosolek

Kiuma küla üldkoosolek toimub 28. aprillil kell 12.00 Kiuma rahvamajas. Päevakord: Ülevaade 2018 aasta tegevusest. Külavanema valimised. Jooksvad küsimused. ...

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja eelnõud

Vallavolikogu istung 21.03.2019

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja eelnõud

Elektrilevi PRESSITEADE 14.03.2019 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab Elektrilevi võrguga liitumisel ettevõtetele toetust kuni 100 000 eurot. Toetust saab taotleda...

EAS pakub Elektrilevi võrguga ühendamise toetust kuni 100 000 eurot

Elektrilevi PRESSITEADE 14.03.2019 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab Elektrilevi võrguga liitumisel ettevõtetele toetust kuni 100 000 eurot. Toetust saab taotleda...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.03.2019 korraldusega nr 2-3/127 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva vallas Mammaste külas asuva Ratta tee 10a (endise nimega Aia) kinnistu...

Mammaste külas asuva Ratta tee 10a (endise nimega Aia) kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.03.2019 korraldusega nr 2-3/127 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva vallas Mammaste külas asuva Ratta tee 10a (endise nimega Aia) kinnistu...

Maa-amet kuulutas välja avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Järvenõlva, 38501:001:0101. ...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuva kinnisasja kasutamiseks andmiseks

Maa-amet kuulutas välja avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuva kinnisasja kasutamiseks andmiseks: Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Järvenõlva, 38501:001:0101. ...

Jõgeva Kultuurikeskuses toimus  8.–9. märtsil 2019  Alo Mattiisenile  pühendatud muusikapäevade raames XXIII üleriigiline  koolinoorte vokaalansamblite konkurss. Konkursil...

Põlva Muusikakooli neiud vokaalansamblite konkursi laureaadid

Jõgeva Kultuurikeskuses toimus  8.–9. märtsil 2019  Alo Mattiisenile  pühendatud muusikapäevade raames XXIII üleriigiline  koolinoorte vokaalansamblite konkurss. Konkursil...

Seoses suveajale ülemineku ning Tapa-Narva raudteelõigu remonttöödega muutub alates 31.03.2019 rongide liiklusgraafik. Elroni Kagusuuna uue sõiduplaani leiab nende kodulehelt .

Alates 31.03.2019 hakkab kehtima uus rongide sõiduplaan

Seoses suveajale ülemineku ning Tapa-Narva raudteelõigu remonttöödega muutub alates 31.03.2019 rongide liiklusgraafik. Elroni Kagusuuna uue sõiduplaani leiab nende kodulehelt .

Maa-amet on välja kuulutanud 3 avalikku kirjalikku enampakkumist piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks: Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.03.2019 : Põlva maakond, Põlva...

Maa-ameti pakkumised piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud 3 avalikku kirjalikku enampakkumist piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks: Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.03.2019 : Põlva maakond, Põlva...

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 07.03.2019 Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses toimub 12. märtsil 2019 Põlvamaa töö- ja karjäärimess.  Neljandat  korda toimuval messil on oma...

Põlvamaa töömessil on pakkuda 150 töökohta ja toimub tasuta õpituba IT oskuste parandamiseks

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 07.03.2019 Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses toimub 12. märtsil 2019 Põlvamaa töö- ja karjäärimess.  Neljandat  korda toimuval messil on oma...

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta kõigile, kes...

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab alates 1. aprillist vastama kolmele tingimusele

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta kõigile, kes...

Teisipäeval, 12. märtsil 2019 korraldab Eesti Omanike Keskliit esimesed avalikud konsultatsioonid algusega kl 15.00 Võru Kandles ja kl 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Arutlusele...

Infotund korteriomanikele

Teisipäeval, 12. märtsil 2019 korraldab Eesti Omanike Keskliit esimesed avalikud konsultatsioonid algusega kl 15.00 Võru Kandles ja kl 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Arutlusele...

28. veebruar oli Põlvamaale  erakordne päev: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kõnekoosolekul  Eesti Rahvusraamatukogus tunnustati kolme meie maakonna tublit raamatukoguhoidjat. ...

Raamatukoguhoidjate tunnustamine

28. veebruar oli Põlvamaale  erakordne päev: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kõnekoosolekul  Eesti Rahvusraamatukogus tunnustati kolme meie maakonna tublit raamatukoguhoidjat. ...

Õppus toimub ajavahemikul 15.–17.03.2019 ning kasutatav ala on märgistatud kaardil . Harjutuse ajal on kaitseliitlased relvastatud, kuid imitatsioonivahendeid (s.h. paukpadruneid) ei...

Kaitseliidu Põlva malev viib Põlva linnas läbi riigikaitselise õppuse

Õppus toimub ajavahemikul 15.–17.03.2019 ning kasutatav ala on märgistatud kaardil . Harjutuse ajal on kaitseliitlased relvastatud, kuid imitatsioonivahendeid (s.h. paukpadruneid) ei...

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu 15.11.2018 määruse nr 53 „ Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord " alusel Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse...

Kogukondliku arendustegevuse 2019. aasta I taotlusvoor

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu 15.11.2018 määruse nr 53 „ Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord " alusel Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse...

2.–3. märtsil toimusid Kadrinas 35. Eesti omavalitsuste talimängud. Arvestuslikud spordialad olid murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste korvpall,...

Põlva valla esindus osales 35. Eesti omavalituste talimängudel

2.–3. märtsil toimusid Kadrinas 35. Eesti omavalitsuste talimängud. Arvestuslikud spordialad olid murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste korvpall,...

Geoinfospetsialisti ametikoha eesmärk on geodeetiliste mõõdistustööde süstematiseerimine, ehitus- ja planeeringuosakonnas vajalike registrite pidamine ja loomine ning Põlva valla ruumilise...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi geoinfospetsialisti ametikohale

Geoinfospetsialisti ametikoha eesmärk on geodeetiliste mõõdistustööde süstematiseerimine, ehitus- ja planeeringuosakonnas vajalike registrite pidamine ja loomine ning Põlva valla ruumilise...

Riigikogu valimise seaduse § 60 lõike 1 alusel täidab häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla...

Teatis hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta

Riigikogu valimise seaduse § 60 lõike 1 alusel täidab häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla...

Põlva Vallavalitsus kutsub aktiivseid kogukonnaliikmeid osalema koolitustel. Kogukonna kaasamise koolitus "Iga küla on oma õnne sepp" – tegusatest külavanematest ja kaasava eelarve...

Kogukonna kaasamise ja külade arengukava koostamise koolitused

Põlva Vallavalitsus kutsub aktiivseid kogukonnaliikmeid osalema koolitustel. Kogukonna kaasamise koolitus "Iga küla on oma õnne sepp" – tegusatest külavanematest ja kaasava eelarve...

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 01.02.2019 määruse nr 2-2/2 "Hankekord"  alusel alla riigihanke piirmäära jääva sotsiaalteenuse tellimise hanke...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 01.02.2019 määruse nr 2-2/2 "Hankekord"  alusel alla riigihanke piirmäära jääva sotsiaalteenuse tellimise hanke...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 21