« Tagasi

Esitada saab kandidaate Põlva valla tunnustustele

31. detsembrini saab esitada kandidaate Põlva valla aukodaniku, „Aasta tegu", „Aasta vabatahtliku" ja kultuuripreemia tunnustusele.

Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

Ettepanek aukodaniku tunnustusele peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.

Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.

Kultuuripreemia antakse:

  1. kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
  2. spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.

Ettepanekud tuleb esitada koos põhjendusega ning seda saab teha igaüks.

Lisainfo tunnustamise kohta