Uuest aastast jõustuvad muudatused elukohamenetluses

1. jaanuaril 2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus. Pöörame tähelepanu olulisematele muudatustele, mis on seotud elukohamenetlusega.

Uue elukohaandmed peab inimene esitama 14 päeva jooksul uude kohta elama asumisest. Välisriiki elama asumisel on aega 30 päeva.

Elukoha alguse kuupäev on üldjuhul elukohateate vallavalitsusse saabumise kuupäev. Seadus võimaldab kehtivuse alguseks märkida ka:

  • Eesti elukoha korral kuni 14 päeva tagasiulatuva kuupäeva,
  • välisriigi elukoha korral kuni 14 päeva tagasiulatuva või kuni 30 päeva etteulatuva kuupäeva.

Samuti saab uuest aastast välisriigis sündinud lapse elukohaandmeid kanda rahvastikuregistrisse tagasiulatuvalt. Lapsele saab kanda elukohaandmed sünnihetkest, kui samaaegselt on täidetud järgmised tingimused:

  • laps on sündinud välismaal,
  • laps on kuni kolmekuune,
  • lapse sünd on registreeritud välismaal,
  • lapsel elukohaandmeid rahvastikuregistris ei ole või on lapse elukohaks välisriigi aadress, mis on registrisse kantud kas teise riigi andmevahetusega või välisriigi sünnidokumendilt.

Kui inimesel on mitu elukohta, valib ta ühe neist oma alaliseks või peamiseks elukoha aadressiks ja see on jätkuvalt õigusliku tähendusega. Teised aadressid saab kanda lisa-aadressideks. Lisa-aadressiks nimetatakse ümber ka praegu rahvastikuregistris olevad side- ja kontaktaadressid.

Uue võimalusena lubab seadus märkida rahvastikuregistrisse ka viibimiskoha aadressi. Viibimiskoha aadressi ei esita inimene ise, st ta ei saa viibimiskoha andmeid ise ei alustada ega lõpetada. Selle aadressi kohta saab rahvastikuregister andmed asutustelt, kes inimese on lähetanud (nt välismaale tööle), paigutanud (nt vanglasse, hooldekodusse) või asutanud (nt üliõpilaskodu).

Alates 1. jaanuarist on inimesel õigus taotleda KOV algatusel täpse elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmist ka siis, kui omanik ei anna temale kuuluvasse ruumi elukoha registreerimiseks nõusolekut.

Ööl vastu 2. jaanuari 2019 lähevad kehtivad omaniku õigustatud nõudmise menetluse tulemusel tekkinud kohaliku omavalitsuse täpsusega (antud juhul Põlva vald) aadressid tühjaks. Vaid Euroopa Liidu kodanikel jääb aadressiks „Eesti".

 

Info:
Kaia Sillaste, registrispetsialist
Tel 799 9499