Konkurss Põlva valla Noorsootöö Keskuse mobiilse noorsootöötaja ametikoha täitmiseks

Põlva valla Noorsootöö Keskus
v
õtab konkursi korras tööle
mobiilse noorsootöötaja

Põlva valla Noorsootöö Keskus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on luua Põlva valla noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal- ja huvitegevuse.

Pakutav ametikoht:
NOORSOOTÖÖTAJA

Tööülesanded:

 • noore isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine
 • noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine, nõustamine

Nõudmised kandidaadile:

 • eelistatult kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö,     rekreatsiooni, psühholoogia, kultuuri jms erialal
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning suhtlustasemel inglise keele oskus
 • eelnev (töö)kogemus noorsootöö või pedagoogika valdkonnas
 • korrektsus, tolerantsus, positiivne ellusuhtumine, algatusvõime, iseseisvus, loovus     teenistusülesannete täitmisel, lahendustele orienteeritus, kohusetundlikkus
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
 • väga hea suhtlemis-, kuulamis- ja eneseväljendusoskus, juhendamisoskus,     ajaplaneerimisoskus
 • orienteeritus meeskonnatööle

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku kollektiivi
 • kaasaegset töökeskkonda
 • erialaseid täiendkoolitusi
 • eneseteostuse võimalusi
 • mitmekülgset tööd

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Nõutud haridus: (rakenduslik) kõrgharidus
Nõutud keeled: eesti, inglise
Nõutud töökogemus: 0-2 aastat
Tööaeg: täistööaeg
Asukoht: Põlva vald
Ametipositsioon: spetsialist

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:

 • elulookirjeldus
 • tunnistuse või diplomi koopia vastava hariduse kohta
 • motivatsioonikiri

Nõutavad dokumendid palume saata hiljemalt 17. veebruariks 2019 Põlva valla Noorsootöö Keskusele aadressil Kesk 15, Põlva vald, 63308 või digitaalselt allkirjastatuna e-postile: ank@polva.ee, märksõna: Mobiilne noorsootöötaja.