Põlva linnas Järve tn 1 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/4 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Järve tn 1 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Põlva Vallavolikogu 11.06.2014 otsusega nr 1-3/24 eesmärgiga jagada planeeritav ala elamukruntideks ja taotleda Põlva järve ehituskeeluvööndi vähendamist.