« Tagasi

Põlva linnas asuva Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering

Põlva linnas asuva Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 21.12.2018 – 25.01.2019. Aasa tn 5a katastriüksusele kavandatakse ühe 4-korruselise ja ühe 3-korruselise korterelamu rajamist koos 34 parkimiskohaga. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik arvamus ja see puudutas peamiselt planeeritud parkimiskohtade arvu ning olemasoleva haljastuse säilitamise võimalust. Planeeringu avalik arutelu korraldati 31.01.2019, arutelu tulemusel muudeti planeeritud parkimiskohtade asukohta, parkimiskohtade arvu ei vähendatud. Muudetud planeeringu lahendusega on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel.