Teatis hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta

Riigikogu valimise seaduse § 60 lõike 1 alusel täidab häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla valimiskomisjon.

Hääletamissedelite ülelugemist alustab häältelugemiskomisjon esmaspäeval, 4. märtsil 2019 kell 10.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Hääletamistulemused tehakse kindlaks avalikult, st selle toimingu juures võivad viibida vaatlejad, erakondade esindajad ja teised soovijad.

 

Eliko Saks

Põlva valla valimiskomisjoni esimees

799 9472, 514 7690

eliko.saks@polva.ee