Kaitseliidu Põlva malev viib Põlva linnas läbi riigikaitselise õppuse

Õppus toimub ajavahemikul 15.–17.03.2019 ning kasutatav ala on märgistatud kaardil.

Harjutuse ajal on kaitseliitlased relvastatud, kuid imitatsioonivahendeid (s.h. paukpadruneid) ei kasutata. Patrullid viiakse läbi väiksema liikluskoormusega tänavatel, eesmärgiga võimalikult vähe takistada liiklust ja häirida kohalikku elanikkonda. Tänavate sulgemist ja liikluspiiranguid harjutuse raames ei ole.

Õppuse läbiviijaks on major Kaido Kivilo, tel: 5854 4177.