Infotund korteriomanikele

Teisipäeval, 12. märtsil 2019 korraldab Eesti Omanike Keskliit esimesed avalikud konsultatsioonid algusega kl 15.00 Võru Kandles ja kl 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Arutlusele tulevad uue, 01.01.2018 kehtima hakanud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) mõjud ja põhilised probleemid.

Ettekande teeb liidu juhatuse liige Andry Krass, kel on suured kogemused kortermajade haldamisel.

Üritus on mõeldud kõigile korteriomanikele -– ei pea olema liidu liige ega omama kodukaarti.

Oleme tänulikud, kui edastate info oma tuttavatele, kes võiks infotunnist huvitatud olla.

Info tel 642 7020

 

Selgitus
2018. aasta 1. jaanuaril jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS). Sellega asendati kaks varem kehtinud seadust – korteriomandiseadus (KOS) ja korteriühistuseadus (KÜS) – ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted.

Uue seaduse kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mida majandati kuni uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, lõi riik ise korteriühistu.

13.02.2019 seisuga on korteriühistute registris 22 996 korteriühistut, neist 22 963 registrisse kantud, 25 likvideerimisel, 0 pankrotis ja 8 kustutatud.

Justiitsministeerium soovib koguda tagasisidet hetkeolukorra, probleemide, vajaduste ja ootuste kohta seoses kehtiva KrtSiga, et saada sisendit edasiseks poliitikakujundamiseks valdkonnas.