Mammaste külas asuva Ratta tee 10a (endise nimega Aia) kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.03.2019 korraldusega nr 2-3/127 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva vallas Mammaste külas asuva Ratta tee 10a (endise nimega Aia) kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Põlva Vallavalitsuse 10.06.2008 korraldusega nr 165-k, eesmärgiga määrata ehitusõigus ja seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.