« Tagasi

Leevijõe küla üldkoosolek

Leevijõe küla üldkoosolek toimub 23. mail 2019 kell 19.00 Vastse-Kuuste raamatukogus.

Päevakorras on külavanema valimine.

Peale valimisi arutelu: Leevijõe küla arenguperspektiivid. Küla ajalooprogrammist, sh mõne mustandlõigu näitamine küla droonivideost. Kohapeal algatatud küsimused.

Oodatud on kõik Leevijõe küla elanikud ning kinnistuomanikud.

Üldkoosoleku kokkukutsumise algatusrühma nimel Maldur Muttik, tel 5594 0794.