Laupäeval, 20. juulil avatakse Põlvas lõõtspillikuningas Karl Kikase pronksskulptuur. Eesti Teppo-tüüpi lõõtsa tuntuks mänginud Karl Kikas on lõõtspillipealinn Põlva kesktänaval „silma...

Lõõtspillikuningas Karl Kikas valati pronksi

Laupäeval, 20. juulil avatakse Põlvas lõõtspillikuningas Karl Kikase pronksskulptuur. Eesti Teppo-tüüpi lõõtsa tuntuks mänginud Karl Kikas on lõõtspillipealinn Põlva kesktänaval „silma...

Põlva noored tervitavad üle-euroopalisele kohtumisele tulijaid riikide lipuvärvides pinkidega. Põlvas toimub 18.-21. juulil Euroopa Maapiirkondade Harta  kokkusaamine, kuhu tulevad...

Euroopat tervitavad Põlvas lipuvärvides pingid

Põlva noored tervitavad üle-euroopalisele kohtumisele tulijaid riikide lipuvärvides pinkidega. Põlvas toimub 18.-21. juulil Euroopa Maapiirkondade Harta  kokkusaamine, kuhu tulevad...

Põlva Vallavalitsus korraldab esmaspäeval, 29. juulil 2019 algusega kell 15 , Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15, Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse ja Soesaare...

Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu täiendav avalik arutelu

Põlva Vallavalitsus korraldab esmaspäeval, 29. juulil 2019 algusega kell 15 , Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15, Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse ja Soesaare...

18.-21. juulil toimub Põlvas üleeuroopalise maapiirkondade ühenduse iga-aastane kokkutulek, kus osalevad 25 Euroopa riigi delegatsioonid. Kokkutuleku avatseremoonial avatakse Põlva keskväljaku...

Euroopa saab kokku Põlvas

18.-21. juulil toimub Põlvas üleeuroopalise maapiirkondade ühenduse iga-aastane kokkutulek, kus osalevad 25 Euroopa riigi delegatsioonid. Kokkutuleku avatseremoonial avatakse Põlva keskväljaku...

Riik toetab kahe energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamist Põlva valda. Põlva Vallavalitsuse kaks projekti „Energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamine Põlva valda" ja „Energiatõhusa hoolekandeasutuse...

Hoolekandeasutuste rajamise projektid said rahastuse

Riik toetab kahe energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamist Põlva valda. Põlva Vallavalitsuse kaks projekti „Energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamine Põlva valda" ja „Energiatõhusa hoolekandeasutuse...

Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist...

Keskkonnainvesteeringute Keskus annab toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks

Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist...

Esimesed ehitustööd vallas algasid Ahja alevikus, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 92 kodule ja ettevõttele. Järgmiste piirkondade kohta tuleb täpsem info sel hetkel, kui...

Elektrilevi alustas Põlva vallas kiire interneti võrgu ehitusega

Esimesed ehitustööd vallas algasid Ahja alevikus, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 92 kodule ja ettevõttele. Järgmiste piirkondade kohta tuleb täpsem info sel hetkel, kui...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaametile on esitatud OÜ Eoste Agro (registrikood 14605020) poolt õhusaasteloa taotlus ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Tähtajatut...

Õhusaasteloa taotlus

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaametile on esitatud OÜ Eoste Agro (registrikood 14605020) poolt õhusaasteloa taotlus ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Tähtajatut...

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm" on tänaseks juba ajalugu. Korraldajate sõnul läks pidu korda paremini kui planeeritud oli. Suur osa selles on kõikide piduliste pühendumisel ja...

Tuhat tänu Sulle laulu- ja tantsupeo juubelipiduline, toetaja ja õpetaja!

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm" on tänaseks juba ajalugu. Korraldajate sõnul läks pidu korda paremini kui planeeritud oli. Suur osa selles on kõikide piduliste pühendumisel ja...

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste varade võõrandamiseks: 1. korteriomand asukohaga Jaama tn 61a-5, Põlva linn (registriosa number 1942438, katastritunnus...

Kirjalik enampakkumine varade võõrandamiseks

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste varade võõrandamiseks: 1. korteriomand asukohaga Jaama tn 61a-5, Põlva linn (registriosa number 1942438, katastritunnus...

Näitusevitriinis on konkurssidel  "25 kauneimat Eesti raamatut" ja "5 kauneimat Eesti lasteraamatut" parimateks hinnatud raamatud. Konkursse korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti...

Põlva Keskraamatukogus saab näha 2018. aasta kauneimaid raamatuid

Näitusevitriinis on konkurssidel  "25 kauneimat Eesti raamatut" ja "5 kauneimat Eesti lasteraamatut" parimateks hinnatud raamatud. Konkursse korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti...

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 22. juulist – 23. augustini 2019. ...

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 22. juulist – 23. augustini 2019. ...

Nüüd pole leinajal vaja lähedase surma registreerimiseks enam perekonnaseisuametniku poole pöörduda, kuna surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. „Selleks, et vähendada omaste...

Juulikuust muutus surnu lähedaste asjaajamine

Nüüd pole leinajal vaja lähedase surma registreerimiseks enam perekonnaseisuametniku poole pöörduda, kuna surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. „Selleks, et vähendada omaste...

Laupäeval, 29. juulil toimusid Põlva valla XI suvemängud, kus osales 16 kogukondlikku võistkonda, milles oli esindatud 21 küla. Suvemängude võitjaks osutus Karilatsi küla. Mängudeks olid end...

Põlva valla suvemängude võitja on Karilatsi küla

Laupäeval, 29. juulil toimusid Põlva valla XI suvemängud, kus osales 16 kogukondlikku võistkonda, milles oli esindatud 21 küla. Suvemängude võitjaks osutus Karilatsi küla. Mängudeks olid end...

17.–30. juunil 2019.a  toimunud Põlva kaasava eelarve hääletamisel osales 195 vallaelanikku, kes andsid ideedele kokku 254 häält.  Kõige enam hääli kogusid ettepanekud...

Selgunud on kaasava eelarve rahvaküsitluse tulemused!

17.–30. juunil 2019.a  toimunud Põlva kaasava eelarve hääletamisel osales 195 vallaelanikku, kes andsid ideedele kokku 254 häält.  Kõige enam hääli kogusid ettepanekud...

Istungi alguses kuulati Põlva Haigla juhatuse esimehe Margot Bergmanni ja nõukogu esimehe Marek Seeri ettekannet Põlva Haigla ning sünnitusosakonna oleviku ja tuleviku kohta. Volikogu jätkab...

Volikogu istungilt 27.06.2019

Istungi alguses kuulati Põlva Haigla juhatuse esimehe Margot Bergmanni ja nõukogu esimehe Marek Seeri ettekannet Põlva Haigla ning sünnitusosakonna oleviku ja tuleviku kohta. Volikogu jätkab...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi Tilsi Põhikooli direktori ametikohale. Kandideerimisdokumente oodatakse 19. juuliks 2019. Töökuulutus  Töötukassa lehel ...

Avalik konkurss Tilsi Põhikooli direktori ametikohale

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi Tilsi Põhikooli direktori ametikohale. Kandideerimisdokumente oodatakse 19. juuliks 2019. Töökuulutus  Töötukassa lehel ...

Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond annab teada, et seoses kaugkütte jaotustorustiku ümberehitustöödega ajavahemikul 26.06.2019–26.07.2019  on liikluseks suletud Põlva...

Liikluse ajutine sulgemine Põlva linnas

Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond annab teada, et seoses kaugkütte jaotustorustiku ümberehitustöödega ajavahemikul 26.06.2019–26.07.2019  on liikluseks suletud Põlva...

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. juunil 2019 algusega kell 15.00 Mooste mõisa Veskiteatris, aadressil Mõisahoovi tee 4, Mooste alevik, Põlva vald. Istungi päevakord ja...

Volikogu istung 27.06.2019

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. juunil 2019 algusega kell 15.00 Mooste mõisa Veskiteatris, aadressil Mõisahoovi tee 4, Mooste alevik, Põlva vald. Istungi päevakord ja...

Põlva Vallavalitsus algatas 19.06.2019 korraldusega nr 2-3/313 Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,36 ha ning...

Detailplaneeringu algatamine Põlva linnas, Lao põik 5

Põlva Vallavalitsus algatas 19.06.2019 korraldusega nr 2-3/313 Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,36 ha ning...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 27