« Tagasi

Kiidjärve küla valib nii külavanemat kui ka uut juhatust

Kutse Kiidjärve küla inimestele!

Pühapäeval, 14.oktoobril 2018 valib Kiidjärve küla endale nii külavanema kui ka uue juhatuse. Külaseltsi laiendatud koosolek toimub Kiidjärve seltsimajas algusega kell 11.

Päevakorras on:

  1. Külavanema valimine.
    Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, külas väljakujunenud tavadest, küla ja valla arengukavast.
    Põlva valla külavanemate statuut
  2. Kokkuvõte külaseltsi praeguse juhatuse tegemistest.
  3. Külaseltsi uue juhatuse valimine.
  4. Uue hooaja tegevuste kavandamine.
  5. Kohapeal algatatud küsimused.

Ettepanekud ja sooviavaldused külavanema kohale palume saata seltsi e-aadressile kiidjarvekylaselts@gmail.com 11. oktoobriks.

 

Külaseltsi juhatus