« Tagasi

Kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määrusele nr 32 „Põlva valla Kohanimede määramise kord" avalikustab Põlva Vallavalitsus otsuse eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse määrata katastriüksusel 47301:002:0993 paiknevale metsateele nimeks Ao tee ja katastriüksusel 47301:002:1126 paiknevale metsateele nimeks Nõmme tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 21. detsembrini 2018 (kaasa arvatud).

Ettepanekud saata Põlva Vallavalitsusele:
postiaadress:  Kesk tn 15, Põlva 63308
e-post: info@polva.ee

Korralduse eelnõu, lisa