« Tagasi

RMK kutsub koosolekule Kiidjärvel

RMK on määratlenud piirkonnad ja metsaosad, kus raied tekitavad kõrgendatud avalikku huvi. Üheks selliseks piirkonnaks on Kiidjärve ja me tahame kogukonda kaasata 2019. aastaks kavandatud raiete arutelule.

Kutsume Kiidjärvele koosolekule 21.11.2018 kell 14. Koguneme RMK Kuklaste raja alguses (raudteejaama bussipeatus).

Kolme kavandatava raie koha kaardipildid selgitusega, et mida ja milleks kavatseme 2019. aastal Kiidjärvel ette võtta:

KiidjärveSaeveski (raudteejaama bussipeatuse tagune)

Kogunemise koht ja käime koos läbi maantee äärse kvartali KJ112 eraldise 4, triibutusega alal on märge – AR, 3.2019. RMK kavatseb teostada aegjärkse raie järgmise aasta märtsikuul. Aegjärkne raie tähendab küpse metsa kahes järgus raiumist ja raiejärkude vahel (5-7 aasta jooksul) peab mets olema uuenenud. Selleks mineraliseeritakse järgmisel kevadel maapind, et loodetav männi looduslik uuendus saaks soodsad tingimused. Peame aegjärkse raieviisi valikut antud kohal otstarbekaks (keskmise viljakusega kasvukoht, kuklasepesadele turbe säilitamise vajadus, matkarada) ja tulemuslikult teostatavaks.

Kvartali KJ109 eraldisel 7 on kirje – LR, 3.2019. RMK kavatseb teostada lageraie järgmise aasta märtsikuul. Lageraie tähendab küpse metsa raiumist ühe korraga ja vähemalt 10 säilikpuu jätmist hektarile. Kuna tegemist on kõrgendatud avaliku huviga alaga (KAH ala), siis kavatseme säilikpuude arvu kahekordistada. Tegemist on kunagi alustatud aegjärkse raiega, mis on pooleli jäänud, ei ole õnnestunud ja soovitud tulemust (männiku uuenemist männiga) pole saavutatud. Peale raiet, kevadel, valmistame ette maapinna ja istutame alale männiseemikud.

KiidjärveKurvitsa

Kvartali KJ112 eraldisel 22 ja 25 on kirje – LR, 3.2019. RMK kavatseb teostada lageraie järgmise aasta märtsikuul. Kuna tegemist on kõrgendatud avaliku huviga alaga (KAH ala), siis kavatseme säilikpuude arvu raiealal kahekordistada. Metsauuendustööd teeme kiirendatud tempos.

KassioruKärsa tee (Akste-Häätaru maantee)

Oleme tee äärde (punane viirutus AR märkega) kavandanud järgmise aasta jaanuaris ja aprillis mitmeid aegjärkseid raieid männikute sujuvaks uuendamiseks. Jaanuaris tehakse aegjärkse raie 2. järk (näiteks KJ097-12 ja KJ095-11,12) aladel, kus uus männinoorendik formeerumas ja

vajab kiiresti valgustingimuste parandamist. Raieaja valikul lähtume lootusest lumikattele, mis võimaldaks noori mände raie käigus maksimaalselt säästa. Raie käigus jäetakse kõige võimsamad vanad männid ka sellistel aladel säilikpuudeks ning neid ei raiuta kunagi.

Sama maantee ääres alustame järgmise aasta aprillis uute aegjärksete raietega (näiteks KJ099-4, KJ096-7, KJ100-1;3) ja nendel aladel metsakasvatamise põhimõtteid on kirjeldatud kutse esimeses lõigus.

RMK osaleb koosolekupäeval sellises koosseisus, et esindatud on raietööde korraldajad-vastutajad, metsauuendustööde korraldajad-vastutajad. Samuti osaleb piirkonna külastuskorraldusjuht, kes saab anda ülevaate uuendustest (vaatetorni ehitus) Valgesoos.

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem