« Tagasi

Toetus puudega inimeste eluasemete kohandamiseks

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logoPõlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks.

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevatele vajadustele, et parandada puudega inimeste iseseisevat toimetulekut.

Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (s.h eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.

Kohandatav eluruum on ruum (s.h abiruumid), mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

Täpsed tingimused „Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamine" toetuse saamiseks on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusega nr 4.

Põlva Vallavalitsus ootab kohanduse vajajatelt või nende esindajatelt vabas vormis taotlusi 22. aprilliks 2019 paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk tn 15, 63308 Põlva) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

Taotluses palume ära märkida:

  • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  • kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  • eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  • planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  • otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma – tel 799 9473, mob 5884 4140, e-post helen.metsma@polva.ee.

Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.