Riigikogu valimise seaduse § 60 lõike 1 alusel täidab häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla...

Teatis hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta

Riigikogu valimise seaduse § 60 lõike 1 alusel täidab häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla...

Põlva Vallavalitsus kutsub aktiivseid kogukonnaliikmeid osalema koolitustel. Kogukonna kaasamise koolitus "Iga küla on oma õnne sepp" – tegusatest külavanematest ja kaasava eelarve...

Kogukonna kaasamise ja külade arengukava koostamise koolitused

Põlva Vallavalitsus kutsub aktiivseid kogukonnaliikmeid osalema koolitustel. Kogukonna kaasamise koolitus "Iga küla on oma õnne sepp" – tegusatest külavanematest ja kaasava eelarve...

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 01.02.2019 määruse nr 2-2/2 "Hankekord"  alusel alla riigihanke piirmäära jääva sotsiaalteenuse tellimise hanke...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 01.02.2019 määruse nr 2-2/2 "Hankekord"  alusel alla riigihanke piirmäära jääva sotsiaalteenuse tellimise hanke...

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.–21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Algab loomatoetuste taotlemine

Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.–21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Esmaspäeval, 4. märtsil 2019, alates kella 10.00-st kuni 10.15-ni toimub Mooste alevikus, Põlva vallas plaaniline veekatkestus klientidele seoses elektritöödega. AS Põlva Vesi vabandab...

Veekatkestus Mooste alevikus

Esmaspäeval, 4. märtsil 2019, alates kella 10.00-st kuni 10.15-ni toimub Mooste alevikus, Põlva vallas plaaniline veekatkestus klientidele seoses elektritöödega. AS Põlva Vesi vabandab...

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru avatakse 11. märtsil 2019 ning taotluste esitamise tähtpäev on 13. mai 2019. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega...

Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru avatakse 11. märtsil 2019 ning taotluste esitamise tähtpäev on 13. mai 2019. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega...

Sotsiaaltööspetsialist ametikoha eesmärk on toetuste taotluste vastuvõtmine, toimetulekutoetuse ja vallaeelarveliste toetuste määramise ning maksmise korraldamine, sotsiaalabi ja...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialisti ametikohale

Sotsiaaltööspetsialist ametikoha eesmärk on toetuste taotluste vastuvõtmine, toimetulekutoetuse ja vallaeelarveliste toetuste määramise ning maksmise korraldamine, sotsiaalabi ja...

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva linnas asuva Energia tn 16 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu  avalik arutelu toimub  15. märtsil 2019 kell 14 . 00  Põlva...

Põlva linnas asuva Energia tänav 16 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva linnas asuva Energia tn 16 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu  avalik arutelu toimub  15. märtsil 2019 kell 14 . 00  Põlva...

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tunnustas 25. veebruaril Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud pidulikul vastuvõtul 2018. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast, kes...

Janika Usin pälvis ministeeriumi tunnustuse tervisedenduse eest

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tunnustas 25. veebruaril Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud pidulikul vastuvõtul 2018. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast, kes...

23. veebruaril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses traditsiooniline vallavanema vastuvõtt, kuhu olid kutsutud Eesti juubeliaastal Põlva valla arengut ja elu mõjutanud inimesed. Volikogu...

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses tunnustati Põlva valla arengut ja elu mõjutanud inimesi

23. veebruaril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses traditsiooniline vallavanema vastuvõtt, kuhu olid kutsutud Eesti juubeliaastal Põlva valla arengut ja elu mõjutanud inimesed. Volikogu...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

MTÜ Eesti Andmesidevõrk juhatuse liige Raivo Tammiksaar andis ülevaate projektist „Internet Koju". Võeti vastu uue Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks...

Põlva Vallavolikogu istungilt 21. veebruaril 2019

MTÜ Eesti Andmesidevõrk juhatuse liige Raivo Tammiksaar andis ülevaate projektist „Internet Koju". Võeti vastu uue Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks...

Põlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid...

Toetus puudega inimeste eluasemete kohandamiseks

Põlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid...

Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta I poolaastal (01.01.2018–30.06.2018) sündinud laste pidulik titepidu toimus 18. veebruaril Põlva Huvi-ja Kultuurimajas. Peole oli kutsutud kokku 65 last. ...

Pisikesed vallakodanikud said kokku titepeol

Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta I poolaastal (01.01.2018–30.06.2018) sündinud laste pidulik titepidu toimus 18. veebruaril Põlva Huvi-ja Kultuurimajas. Peole oli kutsutud kokku 65 last. ...

Partsi ja Uibujärve külade üldkoosolek toimub 22. märtsil 2019 kell 19.00 Neitsijärve talus (Loovusaidas) Uibujärve külas. Päevakord: 2018. aasta tegevuste kokkuvõte; ...

Partsi ja Uibujärve külade üldkoosolek

Partsi ja Uibujärve külade üldkoosolek toimub 22. märtsil 2019 kell 19.00 Neitsijärve talus (Loovusaidas) Uibujärve külas. Päevakord: 2018. aasta tegevuste kokkuvõte; ...

Põlva Vallavalitsus teatab, et on võtnud  peremehetu ehitisena arvele elamu (ehitisregistri kood 121275575) ja abihoone (ehitisregistri kood 121275582) Kaaru külas ning hooned Mooste...

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Põlva Vallavalitsus teatab, et on võtnud  peremehetu ehitisena arvele elamu (ehitisregistri kood 121275575) ja abihoone (ehitisregistri kood 121275582) Kaaru külas ning hooned Mooste...

Vanaküla, Kiisa ja Holvandi külade üldkoosolek toimub 17. märtsil kell 14.00 Vanaküla külakeskuses. Päevakorras on külavanema valimised.   Külavanem Leander Konks 505 0776

Vanaküla, Kiisa ja Holvandi külade üldkoosolek

Vanaküla, Kiisa ja Holvandi külade üldkoosolek toimub 17. märtsil kell 14.00 Vanaküla külakeskuses. Päevakorras on külavanema valimised.   Külavanem Leander Konks 505 0776

Päästeametile on laekunud info, et liikvel on petised, kes end tuleohutuskontrolli inspektoritena esinevad ja kontrolli ettekäändel võõrastesse kodudesse siseneda soovivad. Päästeametit nad ei...

Liikvel on petised, kes esinevad tuleohutuskontrolli inspektoritena

Päästeametile on laekunud info, et liikvel on petised, kes end tuleohutuskontrolli inspektoritena esinevad ja kontrolli ettekäändel võõrastesse kodudesse siseneda soovivad. Päästeametit nad ei...

Taristuspetsialisti ametikoha eesmärk on Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna riigihangete läbiviimine ja taristualase tegevuse nõustamine. Tööülesanded ja nõuded kandidaadile ...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi taristuspetsialisti ametikohale

Taristuspetsialisti ametikoha eesmärk on Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonna riigihangete läbiviimine ja taristualase tegevuse nõustamine. Tööülesanded ja nõuded kandidaadile ...

Laupäeval, 23. märtsil algusega kell 12.00 toimub Mooste Folgikojas Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpidu. Eelpeol astuvad üles Põlvamaa ja Võrumaa folkloori- ja...

Märtsis toimub Mooste Folgikojas rahvusvahelise pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpidu

Laupäeval, 23. märtsil algusega kell 12.00 toimub Mooste Folgikojas Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpidu. Eelpeol astuvad üles Põlvamaa ja Võrumaa folkloori- ja...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 21