Ühinemine 2016

Põlva valla ühinemisläbirääkimised viiakse läbi Euroopa Liidu  Sotsiaalfondi (ESF) projekti nr EU49802 "Põlva vallaga ühinevate valdadega uue omavalitsusüksuse moodustamine" toetusel. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames summas 25 165,86 eurot.

 

21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustub peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogu valimisi uus omavalitsusüksus valla staatuses. Valla nimeks saab Põlva vald, mille keskuseks on Põlva linn. Ühinemise tulemusena moodustuva Põlva valla territooriumi suurus on 705,9 km2, kus elab ligikaudu 14 600 inimest.

 

Uudised

05.03.2017 Juhtkomisjon arutas Vabariigi Valitsuse ettepanekut Põlva valla ja Kanepi valla sundliitmise kohta

31.01.2017 Vabariigi Valitsus kiitis heaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue valla moodustamise

21.12.2016 Põlvas allkirjastati maakonna suurima omavalitsuse ühinemisleping

06.12.2016 Rahvaküsitluse tulemused näitasid ühinemisele selget poolehoidu

29.11.2016 Juhtkomisjon asub 02.12.2016 arutama ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta esitatud ettepanekuid

29.11.2016 Ühinemislepingu projekti ja selle lisade tutvustamiseks viidi läbi viis rahvakoosolekut. Rahvakoosolekute memoga saab tutvuda siin.

15.11.2016 1.–5. detsembril 2016 viiakse läbi rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise kohta.

01.11.2016 Ilmunud on ühinemisteemaline leht.

30.10.2016 Volikogud kiitsid ühinemislepingu projekti koos lisadega heaks ning suunasid avalikule väljapanekule.

21.10.2016 Juhtkomisjon kiitis ühinemislepingu heaks ja saatis menetlemiseks ühinevate omavalitsusüksuste volikogudele.

19.10.2016 20.10.2016 algusega kell 10.00 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

14.10.2016 18.10.2016 algusega kell 8.30 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

10.10.2016 14.10.2016 algusega kell 9.00 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

07.10.2016 11.10.2016 algusega kell 10.00 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

07.10.2016  Põlva vallasekretäri kutsel arutasid ühinevate omavalitsuste vallasekretärid kavandatavaid tegevusi seoses ühinemisega. Koosoleku protokolliga saab tutvuda siin.

04.10.2016  Lõunaeestlane.ee: Põlvamaale jääb alles kolm valdaVideousutlus Kuldar Leisiga

04.10.2016  Põlva maavanem on mures valdade sundliitmise pärast

29.09.2016  Tänaseks on selgunud omavalitsused, kes soovivad jätkata Põlva vallaga lühinemisäbirääkimisi

26.09.2016  Ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust

30.08.2016 Maavanem: Põlvamaal võiks luua võimalikult suured vallad, mis oleksid tulevikku silmas pidades võ imekamad. Intervjuud maavanemaga vaata siit.

12.08.2016 29.08.2016 algusega kell 11.00 toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses juhtkomisjoni koosolek. Päevakorraga saab tutvuda siin.

Koosolekust võtavad osa omavalitsusüksuste ühinemise konsultandid Kersten Kattai ja Georg Sootla.

 

Ühinemisläbirääkimiste komisjonid

Juhtkomisjon

Kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjon

Finants- ja majanduskomisjon

Hariduskomisjon

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

 

Viited

Riigivalitsemise reform

Haldusreformi koduleht

Haldusreformist

Põlva Maakonna arengukava 2015-2020 (lk 14 Strateegilised eesmärgid tõhusaks halduseks)

 

Reformi reguleerivad õigusaktid

Haldusreformiseadus

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

 

Ühinemisega seotud informatsiooni saab küsida:

 

Kuldar Leis

vallavolikogu esimees

juhtkomisjoni esimees

+372 504 8123

kuldar.leis@polva.ee

 

Eliko Saks

vallasekretär

koordinaator

+372 514 7690

+372 799 9472

eliko.saks@polva.ee)

Viimati muudetud: 21.03.2017 15:50, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee