Hooldajatoetus

Hooldaja määramine täisealistele puuetega inimestele

Hoolduse korraldamise aluseks on Põlva Vallavolikogu 23. märtsi 2016 määrus nr 1-2/14 "Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord" Nimetatud määrusega reguleeritakse Põlva vallas hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine, hooldajale hooldajatoetuse maksmine ning puudega inimesele täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.

 

Hooldajatoetuse taotlemine ja määramine:

1) kirjalik avaldus hooldaja taotlemiseks, millele lisatakse täiendavad dokumendid, mis kinnitavad toetuse saamise õigustatust (Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus puude astme kohta, isikuttõendav dokument, rehabilitatsiooniplaan vms)
2) sotsiaaltöötaja teeb kodukülastuse raames kindlaks puudega inimese hooldusvajaduse suuruse, kasutades selleks Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud hindamismetoodikat
3) hooldusvajaduse hindamise tulemusel määratakse vallavalitsuse korraldusega puudega inimesele hooldaja, kellele makstakse hooldajatoetust või suunatakse hooldatav Põlva Päevakeskuse koduteenusele

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 03.02.2017 13:05, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee