Huvikoolid

10.04.18

Põlva Spordikool
Uus 3, 63308 Põlva
Tel 799 4575
Direktor Markus Käo
http://polvaspordikool.weebly.com
PÕHIMÄÄRUS

Põlva Muusikakool
Võru 1, 63308 Põlva
Tel 799 4265
Direktor Ester Liblik
http://muusikakool.polva.ee
PÕHIMÄÄRUS

Põlva Kunstikool
Kesk 15, 63308 Põlva
Tel 799 4337
Direktor Anne Prangel
http://kunstikool.polva.ee
PÕHIMÄÄRUS

VALDKONNA ÕIGUSAKTID:
• Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
• Huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
• Põlva valla huvikoolide õppetasud

Erahuvikool

Mooste Rahvamuusikakool
Kooli pidaja: MTÜ Virbel
Tegevuskoht: Mooste mõis, Põlva vald, Põlvamaa
Direktor Krista Sildoja
http://moosterahvamuusikakool.blogspot.com.ee/
https://www.facebook.com/moosterahvamuusikakool/