Majandustegevusregistri toimingud

NB! Seoses majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) kehtimahakkamisega 01.07.2014 ei pea ettevõtjad oma registriandmeid enam iga aasta 15. aprilliks kinnitama. Registriandmete kinnitamise kohustus on seotud (MsüS § 30) majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni E vormi esitamisega.


Uuendused majandustegevusregistris

 

Alates 1. juulist 2014 on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR).

Uuendused on seotud 1. juulist 2014 kehtima hakanud majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (MsüS).

 

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

 

MsüS jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks:

1) Teatamiskohustusega tegevusalad – ettevõtja peab neil aladel tegutsemise korral sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine registris ei tähenda keeldu majandustegevusega alustada ning majandustegevuse nõuete täitmist eelnevalt ei kontrollita.

2) Loakohustusega tegevusalad – neil aladel tegutsemiseks tuleb eelnevalt taotleda ja saada luba majandushaldusasutuselt. Ettevõtja suhtes teostatakse eelkontrolli nii tema isiku kui tema majandustegevuse sisulise vastavuse üle kehtivatele nõuetele.

3) Vaba majandustegevusega tegevusalad – majandustegevuse alustamiseks pole eriseadusega ettevõtjale pandud majandustegevusteate esitamise või loakohustust.

 

Majandustegevusteated tuleb esitada:

1) Jaekaubanduses, kui kaubeldakse alkohoolsete jookide ja tubakatoodetega.

2) Hulgikaubanduses, kui kaubeldakse alkohoolsete jookide (alkoholiseadus), tubakatoodete (tubakaseadus), hambavalgendustoodete (rahvatervise seadus) ja biotsiididega (biotsiidiseadus).

3) Toitlustamisel, kui müüakse ka alkohoolseid jooke ja tubakatooteid. Samuti kehtib toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus.

4) Majutusteenuse osutamisel, kui pakutakse majutusruumis või vastuvõturuumis alkoholi (esitatakse toitlustamise majandustegevuseteade alkoholi müügi kohta).

Ettevõtja saab kõiki tegevuslube taotleda ja majandustegevusteateid esitada MTR-ile ise teabevärava eesti.ee kaudu ja riigilõivu selle eest enam tasuda ei tule. Loa taotlemist ja majandustegevuseteadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad samas kohas.

 

Tegevusloa- ja teatamiskohustusega tegevusalad

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle. Ettevõtjale on siiski jäetud võimalus esitada MTR-ile majandustegevusteade ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Sellisel juhul tuleb selle toimingu eest tasuda kohalikule omavalitsusele (Põlva Vallavalitsus konto nr EE021010402018689001 SEB Pank või konto nr EE172200221012204673 Swedbank) riigilõivu 10 eurot. Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust ja tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest makstakse tasu vastavalt notari tasu seadusele.

 

Loe uuenduste kohta veel: https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb

Viimati muudetud: 19.10.2015 19:02, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee