Ametnikud, Põlva Haldusteenistus

21.01.20
Taristuspetsialist
Imre Maidla
taristu, hajaasustusprogramm, reklaamiload,
sissesõiduload, teede sulgemine, ühisransport,
õpilaste vedu
799 9478; 5305 0775
Vastuvõtt T 13-16
Keskkonnaspetsialist
Reelika Raig
jäätmemajandus, keskkonnakaitse, raieload,
veekogude kaitse, keskkonnaload
799 9486; 5332 3061
Vastuvõtt E 10-12 ja 13-16
     
Põlva Haldusteenistus
Rein Kamber, juhataja
heakord, turg, kalmistud,
lemmikloomad
5560 1587
rein.kamber@polva.ee