Avaldusevormid

Dokumendid on saadaval PDF või DOC formaadis. PDF failide vaatamiseks sobiva tasuta tarkvara (Foxit Reader) saad endale SIIT.

 

Ehitusalased blanketid

 • Avaldus mõõdistustööde tegemiseks (PDF)
 • Detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade taotlus (PDF/DOC)
 • Kaeveloa avaldus (PDF)
 • Maa ostmise avaldus (PDF)
 • Projekteerimistingimuste taotlus (PDF/DOC)
 • Sulgemisloa avaldus (PDF)
 • Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest (PDF)
 • Avaldus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks (PDF/DOC)
 • Reklaamimaksu deklaratsioon (PDF/DOC)

 

Muud

 • Lasteaiakoha avaldus (DOC)
 • Avaldus 1.klassi astujale (DOC)
 • Avaldus Põlva linna töömalevale (DOC)
 • Elukoha teade (PDF)
 • Rahvakohtunikukandidaadi ankeet (PDF)
 • Raieavaldus (PDF/DOC)

 

Sotsiaal

 • Koduteenuste avaldus (PDF)
 • Lasteaia/kooli toidusoodustuse avaldus (PDF)
 • Sotsiaaltoetuse avaldus (PDF)
 • Toimetulekutoetuse avaldus (PDF)
 • Hooldaja taotlemine täiskasvanule (DOC)
 • Hooldaja taotlemine lapsele (DOC)
 • Hoolduse lõpetamine (DOC)
 • Sotsiaalprojekti avaldus (DOC)
 • Sotsiaalprojekti aruanne (DOC)
 • Hädaohus olevast lapsest teavitamise kaart (DOC)
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee