KOV volikogu valimised 2017

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017 määrusele nr 21 moodustub 15. oktoobril 2017 volikogu valimise tulemuste välja kuulutamisest Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel uus omavalitsusüksus - Põlva vald.


Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas, valimisringkonna number on 1. Volikogu liikmete ja mandaatide arv valimisringkonnas on 27.

Valimispäeval hääletamine

Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Valimispäeval saate Te hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja Te olete kantud. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate Te teavet valijakaardilt või valimiste veebilehelt.

 

Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.

Valimisjaoskonnad

Eelhääletamine

Eestis kehtivad valimisseadused ja rahvahääletuse seadus näevad ette võimalused hääletamiseks ka enne valimispäeva.

 

Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil on võimalik hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi hääletamisviise.

 

Elektrooniline hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva alates kella 9.00. Elektrooniline hääletamine toimub kuni neljanda päevani enne valimispäeva (kolmapäev) kella 18.00-ni.

 

NB! Elektrooniline hääletamine 2017. aasta kohalikel valimistel (5.-11. oktoober) hääletamiseks vajuta siia

 

Kümnendast päevast kuni seitsmenda päevani enne valimispäeva avatakse igas maakonnakeskuses vähemalt üks valimisjaoskond, kus kõik valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohta. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

 

Kõik valimisjaoskonnad avatakse eelhääletamiseks kuuendal päeval enne valimispäeva (esmaspäeval). Hääletamine toimub kolme päeva jooksul kell 12.00 kuni 20.00.

 

Valimispäevale eelneval neljapäeval, reedel ja laupäeval hääletamist ei toimu.

 

Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart. Siinjuures on eriti oluline, et juhul kui Te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti, tuleb Teil pöörduda Põlva Vallavalitsuse poole. Kaardi mittesaamine võib olla märgiks, et Teid ei ole valijate nimekirjas.

 

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

  • isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti kodaniku pass
  • diplomaatiline pass
  • meremehe teenistusraamat
  • juhiluba
  • pensionitunnistus

Vallavolikogusse kandideerimine

Vallavolikogu liikmeks võib kandideerida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (so 05.09.2017) saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub 1. augusti 2017 rahvastikuregistri seisuga Põlva vallas.

 

Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul. Kandidaatide nimekirja ülesseadmise õigus on Eestis registreeritud erakondadel ja valimisliitudel.

 

Kandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada valla valimiskomisjonile kandidaatide nimekiri koos nõutavate kandideerimisdokumentidega. Iga kandidaat peab esitama kandideerimisavalduse.

 

Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse valimiste veebilehel.

 

Dokumentide vastuvõtt algab 16.08.2017 ja kestab kuni 05.09.2017 kella 18.00-ni.

 

Valimistoimingud ja tähtajad

Kandideerimisinfo

Infoleht 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta

Valimiste meelespea

Valimiste korraldajad

 

Temaatilised viited

Valimiste veebileht

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

 

 

Viimati muudetud: 10.10.2017 11:18, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee