Ajalugu

Esimesed ligikaudsed ajaloolised andmed Põlvamaast pärinevad 13. sajandi semesters aastakümnetest, kui 1240. aasta paiku asutanud üks bernhardlaste mungaordu piiskop Maarja kiriku. Bernhardlased jumaldasid orge ja pidasid lugu tagasihoidlikkusest ning sellepärast hakati orgu kirikut rajama. Legendi järgi käinud Vanapagan seda igal ööl lõhkumas. Abi saamiseks pöörduti targa poole ja see käskinud kedagi müüri sisse müürida. Järgmisel päeval küsitud, kes soovib hoida kirkuvõtmeid. Keegi Maarja - nimeline tüdruk oli nõus. Tüdrukule pisteti võtmekimp pihku ning müüriti põlvili müüri sisse. Sellest ajast peale ei lõhkunud Vanapagan enam kirikut ning ehitustööd viidi edukalt lõpule. Noore neiu järgi sai nime ka Maarja kirik.

?resize(450x284)

Esimesed kirjalikud ülestähendused Põlvast (Põlwe) pärinevad 1452.a. Siis kuulus Põlva kihelkond Tartu piiskopkonna koosseisu. Liivi sõja tulemusena läks Põlva kihelkond Vene võimu alla, kuni 1582. aastani, mil kogu Lõuna-Eesti läks üle Poolale. Rootsi-Poola sõdade tulemusena sai Põlva kihelkonnast Tartumaa osa Liivimaa kubermangus. Peale Põhjasõda sõlmitud Uusikaupungi rahulepinguga läks kogu Eesti- ja Liivimaa üle Venemaale. 1783.a ühendati Põlva kihelkond Võrumaaga. Kogu tsaariaja oli Põlva tagasihoidlik kirikuküla.

Eesti Vabariigi ajal kasvas Põlva jõudsasti. Üheks arenemis- ja laienemispõhjuseks oli Tartu-Petseri raudtee valmimine 1931.a. novembris, mis tõi kaasa majandustegevuse elavnemise. Suurematest ehitistest on mainimisväärsed Põlva Ühispank (1929), majandusühisuse (1932) ja apteegi (1936) hooned ning Pikka Villavabrik ja Tanningu riide- ja värvimistöökoda.

Põlva rajooni moodustamine 1961. aastal kiirendas oluliselt Põlva arengut, kerkisid uued ettevõtted, elamud ning elanike arv kasvas jõudsalt. 10. augustil 1993.a sai Põlva linna staatuse.

07. detsembril 1993 sõlmisid linnavolikogu esimees Kalju Albert ja Põlva linnapea Sirje Rooden koos Kannuse linnapea Eero Kiiski ja linnasekretär Riitta A. Tilus sõpruslinnade lepingu Kannuses Soomes. Samasugune leping sõlmiti 24. novembril 1994 ka Hedenstedis, Taanis.

Alates 2005. aastast on Põlva täieõiguslik partner Euroopa Maakogukondade Hartas (Charter of European Rural Communities).

Põlva linna esimeseks linnapeaks oli Sirje Rooden. Linna juhtis ta aastatel 1993 kuni 1999. Aastatel 1999 kuni 2011 juhtis Põlva linna Tarmo Tamm. Alates 2011. aasta maist on Põlva linnapeaks Georg Pelisaar.
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee