Ajalugu

Põlva nimi on tõenäoliselt seotud sõnaga põlv, mis tähendab käändu või kurvi ja mis ilmselt kõigepealt märkis käänukohta Ora jõe orus, kus oli juba muiste asula ning kuhu 13. sajandi keskpaiku ehitati Maarjale pühendatud kirik.

Et asustus siinkandis on väga vana, sellest annavad tunnistust I aastatuhande keskelt pärit kääpad ja muistne asulakoht nii Eostes kui Vanakülas ning muinasaegne linnusekoht Rosmal.

 

Esmakordselt mainitakse Põlvat (Pölwe) kui kirikukihelkonda kirjalikes allikates aga aastal 1452, mil Põlva kihelkond kuulus Tartu piiskopkonna valdustesse. Liivi sõja ajal (1558-1583) oli Põlva kihelkond Venemaa valduses, seejärel 1625. aastani Poola valdus. Kihelkond kannatas tugevasti ka Rootsi-Poola sõja ajal ja sõja lõppedes läks Rootsi võimu alla. Peale Põhjasõda (1700-1721) läks kogu Eesti- ja Liivimaa üle Venemaale, kus Lõuna-Eesti koos poole Lätimaaga moodustas Liivimaa kubermangu.

Kui 1783. aastal moodustati kubermangus ühe uue maakonnana Võru maakond, siis ühendati Põlva kihelkond Võrumaaga.

1866. aasta vallaseaduse järgi hakati Eesti- ja Liivimaal valima vallavolikogu, -valitsust ja -vanemat ning ka talupojad said võimaluse kohalike asjade otsustamisel kaasa rääkida. 1892. aasta valdade ühendamisega liideti Peri, Uibojärve, Viira, Vastse-Koiola, Partsimõisa ja Põlva kogukond Peri vallaks.

 

1939. aasta haldusreformi järel liideti endiste Kioma, Koiola ja Peri valla põhjaosad, Põlgaste valla Puskaru küla ja Põlva asula ühtse Põlva valla alla.  13. septembril 1945 moodustati valla koosseisus Himmaste külanõukogu, Kioma külanõukogu, Peri külanõukogu, Põlva külanõukogu ja Vanaküla külanõukogu. 26. septembril 1950 arvati vald Põlva rajooni koosseisu.

 

Põlva rajooni moodustamisega 1950. aastal  sai  Põlvast  rajoonikeskus. 1961. aastal sai Põlva asulast Põlva alev ning moodustati alevinõukogu. Alevit ümbritsesid Põlva külanõukogu maad. 10. augustil 1993. a sai Põlva linna staatuse. 26. oktoobril 2013 ühinesid Põlva linn ja vald uueks omavalitsusüksuseks Põlva vald.

 


Praegune vallakeskus Põlva oli kogu tsaariaja  tagasihoidlik kirikuküla, Eesti Vabariigi ajal aga  kasvas jõudsasti. Üheks arenemis- ja laienemispõhjuseks oli Tartu-Petseri raudtee valmimine 1931.a. novembris, mis tõi kaasa majandustegevuse elavnemise.
Veelgi kiirendas Põlva arengut  Põlva rajooni moodustamine 1961. aastal, mille järel kerkisid paljud uued ettevõtted, elamud ning elanike arv kasvas jõudsalt. 1993. aastal sai Põlva linna staatuse. Põlva linna esimeseks linnapeaks oli Sirje Rooden. Linna juhtis ta aastatel 1993 kuni 1999. Aastatel 1999 kuni 2011 juhtis Põlva linna Tarmo Tamm. 2011-2016 oli Põlva linnapea Georg Pelisaar.


 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee