Laste- ja noortelaagri toetus

11.09.18

Kirjeldus
Sissetulekust sõltuv toetus, mis määratakse laagrikulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetus määratakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja kelle taotlemisele eelnenud kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordset määra (s.o 350 €).

Kestvus
Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse.

Õigusakt
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Taotlemine
Toetuse taotlus ja kuludokumendid (olemasolul) esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee

Taotluse blankett

Vastutavad ametnikud
lastekaitsespetsialistid Klarica Topper, tel 799 9462, 5302 1668,  e-post klarica.topper@polva.ee ; Anneli Masen-Tamm, tel 799 9477, 504 5530, e-post anneli.masen-tamm@polva.ee