Linna õigusaktid

 • Volituste andmine Maa-ametile (173,6 KB, lisatud: 17.10.2013)
 • Põlva linna kalmistu registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine (75,2 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Laenu refinantseerimine (76,9 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Laenu taotlemine (78,6 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Põlva linna 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine (90,9 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Detailplaneeringu algatamine Kesk 25 kinnistul (102,2 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Loa andmine sõiduauto rentimiseks (50 KB, lisatud: 13.12.2012)
 • Maamaksumäära kehtestamine 2013. a (49,6 KB, lisatud: 13.12.2012)
 • 2012. a eelarve 2. lisaeelarve ja eelarve muutmine (52,1 KB, lisatud: 13.12.2012)
 • Põlva linna koolivõrgu ümberkorraldamine (91,7 KB, lisatud: 06.12.2012)
 • Põlva Linnavolikogu 16. detsembri 2004 määruse nr 30 muutmine (50,7 KB, lisatud: 16.11.2012)
 • Läbirääkimiste alustamine riigigümnaasiumi asutamiseks (49,9 KB, lisatud: 16.11.2012)
 • Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 valdkonniti (167,5 KB, lisatud: 19.10.2012)
 • Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 (122,9 KB, lisatud: 19.10.2012)
 • Valitsusliikme hüvitise maksmine (49,6 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Det.pl. algatamine Kooli 1 kinnistust lõunasse jääval maal (51,2 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Põlva linna turu müügipileti hinna kehtestamine (51,2 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Põlva LVK hariduskomisjoni koosseisu muutmine (49,9 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Oru tn 21, Oru tn 21a, Oru tn 23, Oru tn 23a ja Oru tn 25 kinnis... (29 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Korraldatud jäätmeveo tingimuste määramine (27,5 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Detailplaneeringu algatamine Lao tn 5c kinnistul graafiline lisa (7,3 MB, lisatud: 12.09.2012)
 • Detailplaneeringu algatamine Lao tn 5c kinnistul (27,5 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013–2016 vastuvõtmine (27 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013–2016 eelnõu heaksk... (26 KB, lisatud: 13.06.2012)
 • Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine (27 KB, lisatud: 13.06.2012)
 • Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinni... (28 KB, lisatud: 13.06.2012)
 • Valitsuse liikme kohustustest vabastamine (27 KB, lisatud: 13.06.2012)
 • XXIII Põlva Päevade laadal müügipileti hinna kehtestamine (27,5 KB, lisatud: 10.05.2012)
 • Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine (39 KB, lisatud: 10.05.2012)
 • Teede ja tänavate sulgemise eeskiri (44,5 KB, lisatud: 10.05.2012)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee