Matusetoetus

19.09.18

Kes saavad toetust taotleda?

Matusetoetuse on sissetulekust mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 250 eurot. Toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Põlva valla elaniku surma korral. Matusetoetus makstakse taotluses näidatud arvelduskontole või sularahas.

  Toetuse määraks on 250 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.
Matusetoetuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva linn; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kes võtavad taotlusi vastu?

Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, 517 3009 e-post kaia.vorno@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Taotluse vorm