Noorte Omaalgatuste Fond

HEI SINA NOOR, KES SA MÕTLED, MILLISEST KOHAST VÕIKS LEIDA RAHA OMA LAHEDATE IDEEDE TEOSTAMISEKS, SIIS NÜÜD SEE VÕIMALUS ON OLEMAS!

Mis see on? NAF on mõeldud selleks, et noored saaksid aktiivselt osaleda otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes. Selle läbi muutub nii sinu kui ka sõprade elu Põlvas paremaks ja huvitavamaks! Fondi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, programmist ,, Noorsootöö kvaliteedi arendamine” ning seda vahendavad Eesti Noorsootöö Keskus ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

NAF-i peamine sihtgrupp on 12-16aastased piirkonna noored. Samas võivad taotleda ka nooremad ja vanemad! Kui sul on idee, täida taotlus (leiad www.polva.ee/noored) ja esita see Põlva Avatud Noortekeskusele kas e-posti (ank@polvalv.ee) või tavaposti teel (Kesk 15, Põlva, 63303). Hiljemalt kahe nädala pärast saad vastuse, kas sinu ideed toetati. Kui taotluse täitmine tundub uus ja vajad abi, võta kohe noortekeskuse töötajatega ühendust ja me aitame sind. Kirjuta meile ank@polvalv.ee või helista 53527527. Saame kokku, räägime sinu ideest ja aitame taotluse esitamisel!

Rahastamine.
Toetust ei kanta noorte isiklikele kontodele. Omaalgatuse kulud katab noortekeskus vastavalt tegevuskavale, eelarvele ja sõlmitavale koostöölepingule. Kulud tasutakse otse teenuse pakkujale arve alusel, erandkorras saab tasuda sularahas tšeki alusel. Toetuse saanud noortega sõlmime koostöölepingu, kus on kirjas tegevuste läbiviimise aeg, toetatav summa ning aruande esitamise tähtaeg. Arvesta, et projekti saab ellu viia alates 15. november 2011 kuni 1.august 2012.

Kui tekib küsimusi taotlemise või projekti elluviimisega pöörduge julgesti abi ja nõu saamiseks noortekeskusesse. Oluline on, et te ise olete idee loojad, taotluse täitjad ja läbiviijad, sest vaid nii saate projekti elluviimisest kasu. See võimalus annab uusi kogemusi, ideid ja elamusi.

Milline idee on piisavalt hea, et taotlus esitada? Iga idee on hea. Oluline, et see idee aitab aktiviseerida tegevusi Põlva piirkonnas. Otsi omale mõttekaaslasi ja kirjutage taotlus ühiselt ning esitage see julgelt fondile. Kui hindajad leiavad, et ideed võiks edasi arendada, siis saad selle uuesti esitada, sest taotlusi võib saata siis, kui selleks vajadus tekib. Tähtaegu ei ole.

Mis summat võib taotleda? Fondi suurus on 2000 eurot, millest soovime toetada vähemalt 4 ideed!

Hei sina noor, pane end proovile ning anna eduelamusele võimalus!

Taotlusvorm
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee