Õigusaktid

 • Volituste andmine Maa-ametile (173,6 KB, lisatud: 17.10.2013)
 • Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas (42 KB, lisatud: 18.05.2007)
 • Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas (22,6 KB, lisatud: 18.05.2007)
 • Põlva linna kalmistu registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine (75,2 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Laenu refinantseerimine (76,9 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Laenu taotlemine (78,6 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Põlva linna eelarvestrateegia muutmine (50,2 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Põlva linna 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine (90,9 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Detailplaneeringu algatamine Kesk 25 kinnistul (102,2 KB, lisatud: 03.06.2013)
 • Põlva linna põhimäärus (234,8 KB, lisatud: 21.02.2013)
 • Loa andmine sõiduauto rentimiseks (50 KB, lisatud: 13.12.2012)
 • Linna elanike arvamuse väljaselgitamise kord (80,5 KB, lisatud: 13.12.2012)
 • Maamaksumäära kehtestamine 2013. a (49,6 KB, lisatud: 13.12.2012)
 • 2012. a eelarve 2. lisaeelarve ja eelarve muutmine (52,1 KB, lisatud: 13.12.2012)
 • Põlva linna koolivõrgu ümberkorraldamine (91,7 KB, lisatud: 06.12.2012)
 • Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoe... (54,9 KB, lisatud: 16.11.2012)
 • Põlva Linnavolikogu 16. detsembri 2004 määruse nr 30 muutmine (50,7 KB, lisatud: 16.11.2012)
 • Põlva linna põhimääruse muutmine (66,8 KB, lisatud: 16.11.2012)
 • Läbirääkimiste alustamine riigigümnaasiumi asutamiseks (49,9 KB, lisatud: 16.11.2012)
 • Valitsusliikme hüvitise maksmine (49,6 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Det.pl. algatamine Kooli 1 kinnistust lõunasse jääval maal (51,2 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Põlva linna turu müügipileti hinna kehtestamine (51,2 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Põlva LVK hariduskomisjoni koosseisu muutmine (49,9 KB, lisatud: 11.10.2012)
 • Põlva linna 2012. a eelarve lisaeelarve kinnitamine (51 KB)
 • Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 valdkonniti (167,5 KB, lisatud: 19.10.2012)
 • Põlva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 (122,9 KB, lisatud: 19.10.2012)
 • Valitsuse liikme kohustustest vabastamine (27,5 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Põlva Linnavalitsuse (ametiasutusena) struktuur ja teenistujate ... (28,5 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Põlva Linnavalitsuse (ametiasutusena) struktuur ja teenistujate ... (39 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Põlva Linnavalitsuse (ametiasutusena) struktuur ja teenistujate ... (23 KB, lisatud: 12.09.2012)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee