Projektid

Projekti nimi Projekti kestvus
Põlva piirkonna biolagunevate haljastus- ja kalmistujäätmete kompostväljaku rajamine
Projekti eesmärgiks on luua võimalused haljastusjäätmete käitlemiseks ja taaskasutamiseks rajades kompostimisväljaku. Projekti käigus projekteeritakse ja ehitatakse välja 1000m2 suurune sorteerimis- ja kompostimisvälj...
11.08.2004 – 11.08.2005
Põlva keskkonnaleht
Projekti eesmärgiks on tõsta Põlva linna elanike teadlikkust, et stimuleerida neid eraldama ning käitlema eriliigilisi jäätmeid eraldi. Samuti annab keskkonnaleht informatsiooni Põlva linna jäätmekorralduse eeskirjade...
05.08.2004 – 05.02.2005
Põlva paisjärve tervendamine
Projekti eesmärgiks on peatada taimestiku vohamisest tulenev järve kinnikasvamine ja parandada seeläbi järve keskkonnaseisundit ja puhke- ja ujumiskoha kasutust. Projekti käigus niidetakse veetaimestik 30 ha suurusel ...
02.08.2004 – 10.09.2004
Lepatriinu lasteaia uued aknad
Projekti eesmärgiks on parandada lasteaia hoone välisilmet ja rühmaruumide soojapidavust ning luua turvalisem ja tervislikum kasvukeskkonna lastele. Selleks vahetatakse välja lasteaia otsaaknad koos puitpaneelidega uu...
19.07.2004 – 20.09.2004
European Waste Management
Projekti üldeesmärgiks on leida uusi efektiivseid lahendusi jäätmete lahuskogumiseks ja taaskasutamiseks ning aidata kaasa keskkonnasõbralike ja kuluefektiivsete jäätmekorralduse süsteemide arengule Euroopas. Projekti...
15.07.2004 – 15.04.2007
Õpikeskkonna arendamine Põlva linnas
Projekti üldine eesmärk: luua eeldused kvaliteetse õpikeskkonna arendamiseks Põlva Ühisgümnaasiumis ja lasteaias Lepatriinu. Selleks koostatakse nende hoonete tehnosüsteemide ja välispiirete rekonstrueerimisprojektid,...
12.12.2003 – 15.10.2004
TULEDE PARK

Põlva järve puhkepiirkonna väljaarendamine atraktiivseks keskuseks.

Projekti üldine eesmärk: suurendada Põlva linna atraktiivsust ja turismipotentsiaali läbi järveäärse puhkepiirkonna väljaarendamise. Selle...

31.10.2003 – 01.10.2004
Põlva linna ja valla jäätmekava koostamine
Projekti üldine eesmärk: koostada Põlva piirkonna ühine jäätmekava, mis loob aluse jäätmekäitluse süsteemi rakendamiseks.
23.10.2003 – 23.06.2004
Põlva linna liikluskasvatuse õppeväljaku rajamine
Projekti üldeesmärk: julgustada ja õpetada lapsi järgima liiklusohutuseeskirju ja ennetama liiklusõnnetusse sattumist.
01.06.2011-30.08.2011
Põlva linna lasteaed Lepatriinu mänguväljaku rekonstrueerimine
Projekti üldeesmärk: parandada Põlva linna 1,5-7 aastaste lasteaia laste elukeskkonda, rekosntrueerides mänguväljaku, kus on lastel turvaline ja huvitav.
01.04.2010-30.09.2010
Leheküljed: 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee