Sotsiaaleluruumi teenus

16.03.20

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

Kes saavad teenust taotleda?

Sotsiaaleluruum antakse üürile:

  1. isikule, kes tingituna oma vanusest, tervislikust seisundist või sotsiaalmajanduslikust olukorrast ei ole ise suuteline endale ja/või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu, tervist ja toimetulekut või;
  2. isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel on kaotanud elamispinna või;
  3. asenduskodust tagasipöördunule, kelle elukoht enne asenduskoduteenusele suunamist oli Põlva vald või;
  4. teistele isikutele põhjendatud juhtudel.

Eluruumi võib taotleda isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist olnud Põlva vald.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Sotsiaaleluruumi üürile andmise taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder, tel 799 9474, e-post gerti.karilaid-vidder@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (100 kB) / PDF (185 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG