Sotsiaaltoetused

30.01.18

 

• Sotsiaaltoetust makstakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vallas.
• Sotsiaaltoetused jagatakse kahte gruppi:
riiklikud toetused ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused.
Riiklik toetus, mille määramist ja maksmist vallavalitsus korraldab, on toimetulekutoetus.
• Kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused on sissetulekust mittesõltuvad toetused (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus) ja sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused. 

Sotsiaalosakonna toetuste ja taotluste blanketid

Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotlusi menetleb Põlva vallavalitsuse sotsiaalabikomisjon