Sotsiaaltoetused


Sotsiaaltoetust makstakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vallas.

 

Sotsiaaltoetused jagatakse kahte gruppi: riiklikud toetused ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused.

 

Riiklikud toetused, mille määramist ja maksmist vallavalitsus korraldab, on toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus.

 

Sotsiaalosakonna toetuste ja taotluste blanketid on SIIN

Viimati muudetud: 18.12.2015 16:03, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee