Taksovedu

1. oktoobril 2015 jõustus uus ühistranspordiseadus, mis tõi kaasa mitmeid muudatusi taksoveoteenuse osutamisel.

 

Muutunud on:

  • Taksoveoload ja sõidukikaardid väljastatakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda määratud tähtajaks (§ 61 lõiked 1 ja 2).
  • Taksoveoload ja sõidukikaardid on elektroonilised ja paberil neid enam ei väljastata. Väljastatud taksoveoload ja sõidukikaardid kehtivad nendel märgitud tähtaja lõpuni.
  • Taksoveoteenuse osutaja ei ole enam seotud oma registrijärgse asukoha aadressiga. Taksoveoluba ja sõidukikaarti võib teenuse osutaja taotleda kõigist nendest valla- ja linnavalitsustest, mille territooriumil ta soovib teenust osutada (§ 55 lõige 1). Kui taksoveo teenust soovitakse osutada erinevates kohalikes omavalitsustes, tuleb arvestada kõikide kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud lisanõuetega.
  • Taksoveol võib sõitjaid teenindada väljaspool teeninduspiirkonda üksnes juhul, kui sõitja tellib takso väljapoole teeninduspiirkonda ja soovib sõita vahetult teeninduspiirkonda või kui sõitja soovib sõita teeninduspiirkonnast väljaspool asuvasse sihtkohta. Pärast sõitja teenindamise lõpetamist väljaspool teeninduspiirkonda, ei või seal uue sõitja teenindamist alustada, välja arvatud juhul, kui see toimub viivitamata pärast eelmise sõitja teenindamise lõpetamist ja sõitja soovib sõita vahetult teeninduspiirkonda (§ 65 lõige 3).
  • Kui taksovedu ei teostata, peab sõidukilt olema eemaldatud plafoon. Kui plafoon on eemaldamata, loetakse, et sõidukijuht teostab taksovedu (§ 64 lõige 7).
  • Nüüd peab igal taksojuhil olema valla- või linnavalitsuse poolt, kelle territooriumil soovitakse taksoveo teenust osutada, väljastatud teenindajakaart (§ 54 lõige 3).
  • Seni vedaja poolt taksojuhile väljastatud teenindajakaardi asemel tuleb see taotleda vastavast valla-või linnavalitsusest. Teenindajakaardi andmed kantakse ühistranspordiregistrisse ja kaart väljastatakse paberkandjal. Ühistranspordiregistris genereeritakse iga taksojuhi kohta unikaalne tähekombinatsioon, mille järgi on teenuse tarbijal või kontrollorganil võimalus kontrollida konkreetse taksojuhi õigust osutada taksoveoteenust. Teenindajakaardi taotlemise ülemineku tähtaeg on kuus kuud.

 

Teenindajakaarti saab taotleda sõidukijuht, kes

  • omab kehtivat vähemalt B-1 kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust,
  • on läbinud taksojuhi ametikoolituse ja omab vastavat tunnistust,
  • omab head mainet, st ei oma karistatust vastavalt ühistranspordiseaduse § 57 lõikele 2.

 

Täiendav info:

Kaia Sillaste

registrispetsialist

799 9499

kaia.sillaste@polva.ee

 

 

Viimati muudetud: 01.04.2016 08:36, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee