Enampakkumise teade

Põlva Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras kaks korteriomandit:

1. korteriomand asukohaga Mõisa tee 20-3, Peri küla, Põlva vald (katastritunnus 61903:001:0174, registriosa nr 2227938, 484/3519 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 3, mille üldpind on 48,4 m²) alghinnaga 500 eurot

2. korteriomand asukohaga Mõisa tee 20-8, Peri küla, Põlva vald (katastritunnus 61903:001:0174, registriosa nr 2228438, 491/3519 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 8, mille üldpind on 49,1 m²) alghinnaga 1 euro.

 

Tutvu Põlva Kinnisvara OÜ arvamusega korteriomandite turuväärtuse kohta.

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.03.2015 kell 11.00.

 

Pakkumised esitada kirjalikult, iga müügiobjekt eraldi suletud ümbrikus Põlva Vallavalitsusele, 31.03.2015 hiljemalt kella 11:00-ks aadressil Kesk tn 15, Põlva 63308 või saata kullerpostiga.

Ümbrikule märkida: "Mõisa tee 20-3. Mitte avada enne 31.03.2015 kell 11.15" või "Mõisa tee 20-8. Mitte avada enne 31.03.2015 kell 11.15".

 

Pakkumised avatakse 31.03.2015 kell 11.15 Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva 63308.

Lisainfot objekti ja enampakkumise kohta saab tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse majandusspetsialistilt Aigi Jäneselt, tel 5305 0775 või e-posti teel aigi.janes@polva.ee.

 

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. avaldus müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel

  2. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, kontakttelefon, e-post

  3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma

  4. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri

  5. juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri

     

Palume pakkumus esitada pakkumuse esitamise vormil.

 

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks päeval, mis on märgitud saatekoha postitemplil, selle puudumisel sihtkoha postitemplil või tema saabumisel selleks ettenähtud kohta, kui pakkumist ei saadeta posti teel.

 

Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Enampakkumise läbiviija, kuulutades enampakkumise kindlaksmääratud ajal ja kohas avatuks, teatab alghinna ning annab kohalviibijatele võimaluse 15 minuti jooksul esitada täiendavalt kirjalikke pakkumisi. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ühtegi pakkumist arvesse ei võeta.

Pakkumiste läbivaatamise käigus avab enampakkumise läbiviija pakkumised nende registreerimise järjekorras. Enampakkumise läbiviija on kohustatud kõigile pakkumistele alla kirjutama ja kandma nad enampakkumise protokolli.

Põlva Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik korteri seisukorrast ja kitsendustest ja ei oma mingeid pretensioone võõrandajale ning ta on nõus korteriomandi omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu enampakkumise ette-valmistamise ja selle läbiviimisega seotud isikud, samuti enampakkumise tulemuste kinnitajad, nende lähisugulased ja –hõimlased ning maksuvõlglased.

 

Enampakkumise võitjal (ostjal) tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui ostja ei sõlmi määratud tähtajaks lepingut, võib müügi korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui selline ettepanek paremuselt teise pakkumise teinud isikule tehakse, määrab müügi korraldaja lepingu sõlmimiseks tähtaja, mis võib olla kuni üks kuu.

 

Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist kas Põlva Vallavalitsuse arveldusarvele või notari deposiitarvele. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud (sh notaritasud, riigilõivud) kannab ostja.

Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks. 

 

Objektiga on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel.

 

 

Aigi Jänes

majandusspetsialist

tel 5305 0775

e-post aigi.janes@polva.ee

Viimati muudetud: 13.04.2015 11:44, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee