Põlva valla üldplaneering 2018

1.03.19

Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Põlva Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldusega nr 2-3/698 (PDF, 194 kB) moodustati üldplaneeringu koostamise komisjon, kuhu kuuluvad:

  1. esimees Tiia Zuppur;
  2. Remida Aasamäe;
  3. Ahti Bleive;
  4. Kuldar Leis;
  5. Lennart Liba;
  6. Teele Nigola;
  7. Andres Vijar.

Digitaalselt allkirjastatud korraldus.

 

Algatamine

Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. 

Digitaalselt allkirjastatud otsus.

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike, ettevõtete ning organisatsioonide ettepanekuid ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist. Isikutel, kes soovivad valla üldplaneeringu menetlemise etappidest individuaalselt teada saada, palume saata saata sellekohane teade vallavalitsuse arhitektile aadressil tiia.zuppur@polva.ee.

Lisainfot üldplaneeringu algatamise kohta saab arhitekt-planeerija Tiia Zuppurilt telefonil 799 9491, 5347 1669 või e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee

Toimetaja: LIIA SULG