Detailplaneeringute Võru 6, Põlva linn ja Käisi 11b, Põlva linn lõpetamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 11.07.2018 korraldusega nr 2-3/455 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Võru tn 6 detailplaneeringu koostamine ning sama kuupäeva korraldusega nr 2-3/456 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas J. Käisi tn 11b detailplaneeringu koostamine.

Info:
Tiia Zuppur
arhitekt
Põlva Vallavalitsus
5347 1669