« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Põlva linnas, Lao põik 5

Põlva Vallavalitsus algatas 19.06.2019 korraldusega nr 2-3/313 Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,36 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga püstitada katastriüksusele kuni 3 laohoonet ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Planeeringualal asuvad ehitusõiguseta püstitatud garaažid plaanitakse lammutada. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud.

Täiendav info:
Tiia Zuppur
Arhitekt
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 53471669
tiia.zuppur@polva.ee