« Tagasi

Detailplaneeringu osaline kehtestamine Valgemetsa külas Villa-Salme kinnistul

Põlva Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 2-3/312 kehtestati osaliselt Valgemetsa külas Villa-Salme kinnistu detailplaneering. Kehtestamata jäetud veevarustuse ja kanalisatsiooni osas tuleb lähtuda Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringust.

Detailplaneeringuga lubatakse 4704 m2 suurusele Villa-Salme kinnisasjale püstitada olemasoleva suvemaja asemele kuni 9 m kõrgune elamu ning üks, kuni 7 m kõrgune abihoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga kokku 250 m2. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi muutusi Valgemetsa külas. Olulist mõju looduskeskkonnale planeeringu elluviimisega ei kaasne.

Täiendav info:
Tiia Zuppur
Arhitekt
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 53471669
tiia.zuppur@polva.ee