« Tagasi

Kes sulgeb Rosma kooli, kas ERR?

Vastupidiselt 27. jaanuaril ERRi uudisteportaalis kirjutatule ei kavatse Põlva vald alternatiivharidust pakkuvat Rosma kooli kinni panna, vaid toetab seda ka 2020. aastal. Veelgi enam, toetus eraüldharidusasutustele on valla eelarves 23% suurem eelmise aastaga võrreldes.

Rosma Haridusselts annab alternatiivset alus- ja põhiharidust Põlva vallas, pidades siin Johannese Kooli ja lasteaeda. Põlva vald on järjepidevalt erakoolile toetust maksnud ning soovib seda teha ka edaspidi. Põlva vald on otsustanud, et Rosma kooli tegutsemine piirkonnas on oluline ning andis ka Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusoleku toetada nii Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal kui Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekoha tegevuskulusid. See oli üks riigipoolsetest nõuetest, et erakooli pidaja ka riigi poolt haridus- ja tegevuskulude toetust saaks.

Põlva vald on püüdnud kõiki valla õpilasi võrdselt kohelda. Nii on antud Rosma Haridusseltsile kaks hoonet tasuta kasutamiseks – Himmaste koolimaja ja Rosma lasteaia maja. Põlva vald kannab ka kulud, mis on seotud spetsiaalselt Rosma kooli õpilaste transpordi korraldamisega igal koolipäeva hommikul ja pealelõunal. Põlva vald maksab ka erakoolidele täiendavat huvihariduse ja huvitegevuse toetust. Lisaks maksis Põlva vald 2019. aastal Rosma Haridusseltsile tegevustoetust 132 145 eurot ja 2020. aastal on see 161 928 eurot.

Rahvusringhäälingus kõlanud ja sotsiaalmeedias ringlev Põlva valla „haridustüli" seisneb selles, et kooli pidaja tahaks rohkem toetust saada, kui vald anda saab. Võrdluseks võiks siin veel tuua, et valla eelarves suurenes munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu 1,5 %, kuid Rosma Haridusselts soovis vallapoolse tegevuskulutoetuse suurenemist rohkem kui 180%. 

Väide, et kool ei saa ebapiisava toetuse tõttu teha investeeringuid on kohatu, kuna investeeringud ei kuulu tegevuskuludesse. Põlva vald on toetanud ja väljendas ka nüüd istungil valmisolekut investeeringuid arutada ja leida võimalusi nende toetamiseks.

Otsust erakooli sulgemise või jätkamise kohta saab teha erakooli pidaja. Põlva vald toetab Rosma Haridusseltsi tegevuse jätkamist, selleks ka 2020. aastal tegevustoetust eraldades.

Eesti Rahvusringhäälingult oleksime oodanud pealiskaudse ja kõmulise uudise asemel erakoolide rahastamise põhjalikumat käsitlust. Praegu tundub, et Põlva vallas asuva Rosma kooli sulgemist ei soovi küll keegi peale ERRi enda.

Pildil Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal lasteaiahoone. Foto Põlva Vallavalitsus

Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus
avalike suhete spetsialist