« Tagasi

Keskkonnainvesteeringute Keskus annab toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks

Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal (Põlva linn ja selle lähiümbrus). Seda saab kontrollida KIK-i kodulehel olevast otsingumootorist. Samuti keskkonnaregistrist. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.

Kui suur on toetus?

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.

Milleks toetust ei anta?

  • Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
  • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks.
  • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.

Täpsem informatsioon

Taotlemine - Keskkonnainvesteeringute keskus.

Liitumine ühisveevärgi ja/või- kanalisatsiooniga – AS Põlva Vesi.