« Tagasi

Kirjalik enampakkumine varade võõrandamiseks

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste varade võõrandamiseks:

1. korteriomand asukohaga Jaama tn 61a-5, Põlva linn (registriosa number 1942438, katastritunnus 62001:005:0013, üldpind 40 m²) alghinnaga 3 000 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot;

2. korteriomand asukohaga Kuuse tee 4-5, Mammaste küla, Põlva vald (registriosa number 2246438, katastritunnus 61901:001:0186, üldpind 19,1 m²) alghinnaga 500 eurot, tagatisraha suurus 100 eurot;

3. Põlva vallale kuuluva kinnisasja 2352/2333 mõttelise osa (registriosa number 2165038, katastritunnus 38501:003:0093, eriomandi ese mitteeluruum nr 2 üldpinnaga 235,2 m², asukoht Meierei, Tilsi küla, Põlva vald) alghinnaga 5 000 eurot, tagatisraha 200 eurot.

4. Vastse-Kuuste alevikus asuva Tuleviku kinnistu (registriosa number 9607450, katastritunnus 87201:001:0204, üldpind 4853 m², tootmismaa 100%) alghinnaga 20 000 eurot, tagatisraha suurus 200 eurot;

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Vallavara müük koos vara nimetusega" hiljemalt 30.07.2019 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning kontaktandmed (e-post);
2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
3. pakkumise esitaja allkiri;
4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 30.07.2019 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Enampakkumise võitja peab ostusumma tasuma täies ulatuses ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Tagatisraha tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse leping, loetakse lepingujärgse tasu osaks. Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest.

Lisainfo:
Merike Matt
pearaamatupidaja
799 9481
info@polva.ee