« Tagasi

Kohanime määramine

Põlva Vallavalitsuse 15.05.2019 korraldusega nr 2-3/232 „Kohanime määramine" määrati katastriüksustel 47301:001:1060 ja 47301:001:1205 paiknevale metsateele nimeks Kadaja tee vastavalt korralduse lisas 1 olevale skeemile ning katastriüksustel 47301:001:1059, 47301:001:1061, 47301:001:1056 ja 47301:001:1058 paiknevale metsateele nimeks Kripsi tee vastavalt korralduse lisas 2 olevale skeemile.